مدیر آموزش:

صفیه سلیمیان ریزی

کارشناسی ارشد آمار (مدلسازی و مدیریت ریسک)

کارشناسی آمار ریاضی

سابقه انجام امور آموزشی و تدریس دروس مرتبط

 

معرفی مدیریت امورآموزشی

کارکنان این مدیریت در حوزه های پذیرش ، نظام‌وظيفه، انتخاب واحد و امور کارنامه، خدمات آموزشی ، امتحانات و دانش‌آموختگان فعالیت میکنند.

اهم وظایف حوزه ه آموزشی- دانشجویی عبارتند از:

پذیرش: نام‌نويسی و تشکیل پرونده در بدو ورود، صدور کارت دانشجويی

نظام‌وظيفه: مکاتبات با نظام وظیفه جهت اخذ و لغو معافیت تحصیلی

انتخاب واحد و امور کارنامه: بررسی وضعیت معدل تحصیلی، کمک به رفع مشکلات انتخاب واحد

خدمات آموزشی: صدور گواهی اشتغال به تحصيل، اداره امور کلاسها، مرخصی تحصيلی، حذف اضطراری ، تغيير رشته، نقل و انتقالات دانشجویان

دانش‌آموختگان: ثبت فراغت از تحصيل، صدور گواهینامه موقت فراغت از تحصيل، صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی، صدور تأييديه فراغت از تحصيل

امتحانات: برگزاری امتحانات پایان ترم و ثبت نمرات

توصیه های آموزشی:

· رعایت پیشنیاز ها در اخذ واحد بر عهده دانشجو می باشد.

· دانشجویان سعی کنند حتی المقدور مطابق با چارت درسی مصوب موسسه انتخاب واحد نمایند.

· قبل از فارغ التحصیلی با مراجعه به اداره آموزش و کسب اطلاع از وضعیت پرونده تحصیلی خود اقدام به تکمیل مدارک جهت پرونده نمایند.

· تنها در مهلت های تعین شده از سوی اداره آموزش انتخاب واحد، حذف و اضافه و یا حذف اضطراری نمایند.