دسته | پایان نامه ها

ادامه مطلب |   نوشته شده توسط : مدیر در تاریخ 1395/08/10 و ساعت 15:48

  دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد توجه داشته باشند:

 جهت گرفتن نمره مقاله(2 نمره):

-بعد از گرفتن پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات معتبر گواهی پذیرش حتمأ باید این گواهی به تأیید استاد راهنما برسد و ایشان قید نمایند که این مجله جزء کدام گروه درجه از مجلات
می باشد.


پژوهش موسسه آموزش عالی قشم