جهت دریافت چارت روی لینک راست کلیک کرده و گزینه save link as را انتخاب نمائید


دانلود چارت درسی رشته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی


دانلود چارت درسی رشته کارشناسی ارشد طبیعت گردی (اکوتوریسم)


دانلود چارت درسی رشته کارشناسی پیوسته حسابداری


دانلود چارت درسی رشته کارشناسی اموربانکی          صفحه 2


دانلود چارت درسی رشته مدیریت بازرگانی                    صفحه 2


دانلود چارت درسی رشته کارشناسی ناپیوسته حسابداری


چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری صفحه اول


چارت درسی کارشناسی ارشد حسابداری صفحه دوم 


دانلود چارت رشته کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر


چارت ترمی کارشناسی ارشد مدیریت مالی95 


جدول ترم بندی دروس کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید