قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون سراسری سال 1396

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت،از کلیه داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام گردیده،دعوت می نماید که به منظور ثبت نام از تاریخ 1396/06/26 لغایت 1396/06/31 جهت ثبت نام حضوری به دانشگاه مراجعه نمایند .
 ورود به سیستم آموزش
رشته های فعال موسسه آموزش عالی قشم